ແຫວນ

ເປັນອັນຍະມະນີທີ່ມີຄ່າຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ມີຄຸນຄ່າໃນຕົວຂອງມັນເອງ ບໍ່ວ່າຈະສວມໃສ່ ຫລື ເປັນຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ ກໍເປັນຜົນດີທັງຜູ້ໃຫ້ ແລະ ຜູ້ຮັບແຫວນ ແມ່ນເຄື່ອງປະດັບເຊີ່ງມີຄວາມສວຍງາມເປັນການເສີມອຳນາດບາຣະມີ ແລະ ເປັນຂອງຂວັນທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບຕົວເອງ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ

Description

ຜູ້ຜະລິດ: ໂຮງງານ ວິສາຫະກິດບໍ່ແກ້ວ ເຈຍລະໄນ ອັນຍະມະນີລາວ