ວາຍໝາກກອກ

ໝາກກອກເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດຊາດບໍ່ສົ້ມຫລາຍ ແລະ ມີຄວາມຫວານໜ່ອຍໜຶ່ງ ກີ່ນຫອມ ແລະ ມີສັບພະຄຸນທາງຢາດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນພືດທີ່ມີໃນທ້ອງຖີ່ນ

Description

ຜູ້ຜະລິດ: ໂຮງງານ ວາຍບໍ່ແກ້ວ ສ່ວນບຸກຄົນ