ວາຍຂີງດໍາ

ເນື່ອງຈາກປີ 2014 ເກີດພາວະຂີງດຳລາຄາຕົກຕໍ່າ ທາງເຮົາເລີຍເຫັນວ່າ ຕ້ອງການເພີ່ມມູນຄ່າເພີ່ມ ທາງພືດຜົນການກະເສດ ໂດຍໄດ້ສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນຈາກນັກວິຊາການ ແລະ ທາງສື່ຕ່າງໆ ຈົນພົບວ່າ ຂີງດຳມີສັບພະຄຸນທາງຢາຫລາຍຢ່າງ ຈຶ່ງແປຮູບຂີງດຳ ຊື່ງເປັນພືດສະໜຸນໄພ ໃຫ້ເປັນວາຍຂີງດາ

Description

ຜູ້ຜະລິດ: ໂຮງງານ ວາຍບໍ່ແກ້ວ ສ່ວນບຸກຄົນ