ຊາພະຍາສີ

ຊາຄຸນນະພາບດີຜະລິດຈາກ ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ເປັຮຊາທີ່ປູກຢູ່ຕາມເຂດພູດອຍ ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ 1,200 – 1,600 ແມັດ. ຊາມີກິ່ນຫອມບວກກັບລົດຊາດທີ່ຫອມຫວານແບບນຸ້ມນວນ, ດື່ມແລ້ວຮູ້ສຶກຊຸ່ມຄໍ ແລະ ດື່ມໄດ້ເປັນປະຈຳ.

Description

ຜະລິດໂດຍ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ ສົມນຶກລາວຖັງ, ບ້ານຈ່າພູ, ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສປປ ລາວ