ຊາພະຍາສີ

ຊາຄຸນນະພາບດີ ຜະລິດຈາກ ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ເປັນຊາທີ່ປູກຢູ່ຕາມເຂດພູດອຍ ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ 1.200-1.600 ແມັດ. ຊາມີກິ່ນຫອມ ບວກກັບລົດຊາດທີ່ຫອມຫວານແບບນຸ້ມນວນ, ດື່ມແລ້ວຮູ້ສຶກຊຸ່ມຄໍ ແລະ ດື່ມໄດ້ເປັນປະຈຳ.

Description

ຜະລິດໂດຍ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ ສົມນຶກລາວຖັງ

ບ້ານ ຈ່າພູ, ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສປປ ລາວ