ກາເຟບູຮານ ( ແມ່ຕິ )

ກາເຟບູຮານ ( ແມ່ຕິ ) ໄດ້ປັບປຸງພັດທະນາຄຸນນະພາບ ແລະ ລົດຊາດກາເຟຢູ່ສະເໝີ ດ້ວຍການຄັດເລືອກຊື້ສະເພາະກາເຟເມັດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ຈາກຊາວສວນເມືອງປາກຊ່ອງ, ຈົນເຖິງປີ 1995 ກາເຟແມ່ຕິເລີ່ມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ. ກາເຟແມ່ຕິໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຖືກຈົດປະເພດຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າດີເລີດຈາກງານເທດສະການອາຫານທີ່ເມືອງປາກເຊ ແລະ ໄດ້ຮັບກາໝາຍ ໂອດ໋ອບ ແຫ່ງຊາດໃນປີ 2014 ເຮັດໃຫ້ກາເຟແມ່ຕິ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທັງພາຍໃນແຂວງ, ຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

Description

ຜູ້ຜະລິດ