ຈຸດປະສົງຫ້ອງວາງສະແດງ

ຫ້ອງວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າທ່າແຮງຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນບ່ເປັນບ່ອນເຈລະຈາຫາຄູ່ຄ້າ ແລະ ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າເປັນການສົ່ງເສີມສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ອອກສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ແລະ ຍັງເປັນບ່ອນລວບລວມຜະລິດຕະພັນລາວທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີທ່າແຮງ ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງໂຄສະນາ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ເຊັ່ນ: ສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ (ODOP), ສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະແຂວງທັງ 18 ແຂວງ, ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍປະເພດສິນຄ້າດັ່ງນີ້ 1. ຫັດຖະກໍາຜ້າໄໝ, 2. ຫັດຖະກໍາຜ້າຝ້າຍ, 3. ຫັດຖະກໍາເຄື່ອງເງິນ-ທອງ, 4. ຫັດຖະກໍາເຄື່ອງຈັກສານ (ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ໄຜ່), 5. ຫັດຖະກຳແກະສະຫລັກໄມ້, 6. ຢາພື້ນເມືອງ, 7. ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບ, 8. ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ການຈຳໜ່າຍກະຕ່າຂອງຂວັນສິນຄ້າລາວ ເພື່ອໄວ້ອວຍພອນໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ.