ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ
ກະຊວງອຸດສາຫະກະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Phone: +856-21 417841
Fax: +856-21 454990


[recaptcha]