ກອງປະຊຸມກະກຽມການເຂົ້າຮ່ວມ ງານວາງສະແດງ Expo 2020 Dubai ຂອງ ພາກທຸລະກິດລາວ

ໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 2019, ເວລາ 13:30 ໂມງ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນນານກອງເລຂາກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງໂລກ  EXPO 2020 Dubai ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20/10/2020 ຫາ 10/04/2021 ທີ່ນະຄອນດູໄບ, ສະຫະລັດ ອາຣັບເອມີເຣດ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສົມທົບກັບພາກທຸລະກິດ ທີ່ມີທ່າແຮງເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ EXPO 2020 Dubai. ສະນັ້ນ, ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງພາກທຸລະກິດລາວ ທາງກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ຈິ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມເພັດ ນໍລະສິງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບງານ, ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງພາກທຸລະກິດລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນງານວາງສະແດງໂລກດັ່ງກ່າວ,​ ທັງເປັນການສຶກສາການເຂົ້າຫາຕະຫຼາດ UAE ອີກດ້ວຍ.  ຫ້ອງວາງສະແດງແຫ່ງຊາດລາວ ໃນງານວາງສະແດງ EXPO 2020 Dubai ໃນຄັ້ງນີ້, ຕັ້ງເຂດ Mobility, ມີເນື້ອ​ທີ່ຫ້ອງວາງສະແດງ ຈໍານວນ 213 ຕາແມັດ ແລະ ຫ້ອງບໍລິຫານຂອງຄະນະ 184 ຕາແມັດ, ປະກອບມີ 2 ຊັ້ນ, ​ຊັ້ນລຸ່ມເປັນພື້ນ​ທີ່ຫ້ອງວາງສະແດງ ຈໍານວນ 213 ຕາແມັດ ແລະ ຊັ້ນ 2 ເປັັນພື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຫ້ອງບໍລິຫານຂອງຄະນະ ຈໍານວນ 184 ຕາແມັດ. ພາຍໃນຫ້ອງວາງສະແດງແຫ່ງຊາດຂອງລາວ ຈະນໍາສະເໜີໃນຫົວຂໍ້:’’ຜ້າຝ້າຍແພໄໝ ສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ’’  ເຊິ່ງຈະໝູນໃຊ້ເວທີດັ່ງກ່າວ ນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນຳສະເຫນີໂອກາດໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸລັກວັດທະນະທໍາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ຜ້າຝ້າຍແພໄໝລາວ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍັງຈະເປັນການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ມີທ່າແຮງ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງກະສິກໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ນໍາເອົາເວທີດັ່ງກ່າວ  ເປັນບ່ອນນຳສະເຫນີ ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ອີກດ້ວຍ.