ກອງປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້: “ສັນຍາເຂດການຄ້າເສລີ ແລະ ທາງເລືອກໃໝ່ຂອງທຸລະກິດການຄ້າຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ”

ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2020 ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້: “ສັນຍາເຂດການຄ້າເສລີ ແລະ ທາງເລືອກໃໝ່ຂອງທຸລະກິດການຄ້າຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ ໂຮງແຮມ ຈໍາປາສັກພາເລດ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ເພັດສາຄອນ ຄໍສີສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ທ່ານ ດາລາ ອິນດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງການຄ້າ, ທ່ານ ພັນມະນີ ຄໍາພິລາວົງ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ, ຕາງບໍລິສັດ Barterfli ນອກນີ້ຍັງມີ ນັກວິທະຍາກອນຈາກບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ອຄ, ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ, ສະຫະກອນ ຜູ້ຜະລິດກາເຟ ເຂດພູພຽງບໍລິເວນ, ບໍລິສັດ Barterfli Holdings ຈໍາກັດ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນ ທັງພາກລັດ ແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງຈໍາປາສັກເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດຈໍານວນ 80 ທ່ານ.

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການພາກທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ມີຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳສົ່ງອອກຢ່າງຫລວງຫລາຍ ສະນັ້ນຜູ້ປະກອບການຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີ່ງຕື່ມກ່ຽວກັບເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ FTA ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ:

  1. ສປປ ລາວ ເຮົາຈະໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ຈາກເຂດການຄ້າເສລີ, ທີມງານເຈລະຈາ ໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາອອກມາແນວໃດແດ່? ຈຳເປັນບໍ່ທີ່ເຮົາຕ້ອງມີສັນຍາດັ່ງກ່າວກັບປະເທດຕ່າງໆ?
  2. ພາກທຸລະກິດລາວຈະນໍາໃຊ້ສິດທິພິເສດດ້ານການຄ້າທີ່ ສປປ ລາວໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ສັນຍາການຄ້າເສລີອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາຂອງອາຊຽນ ໄດ້ແບບໃດ? ຕົວຢ່າງທີ່ສາມາດປຶກສາກັນໄດ້ເຊັ່ນ: ປະເທດທີ່ເຮົາເຮັດ ສັນຍາ ການຄ້າເສລີນຳໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາລະບໍ? ຫລື ມີສິ່ງກີດຂວາງຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້? ຂໍໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນຍົກບັນຫາດັ່ງກ່າວຂື້ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແນະນຳຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປວ່າຈະແກ້ບັນຫາໄດ້ແບບໃດ? ຕົວຢ່າງ ການສົ່ງອອກກາເຟ, ກະລໍາປີ ແລະ ມັນຕົ້ນເປັນແນວໃດ?
  3. ຂໍໃຫ້ຍົກເອົາບັນຫາການສົ່ງອອກກາເຟລາວ ທີ່ໃຊ້ Form D ແຕ່ປະເທດຜູ້ນໍາເຂົ້າເກັບພາສີ 90% ພວກເຮົາຈະເຈລະຈາແນວໃດ, ໃນກອບໃດ? ຫລື ສັນຍາດັ່ງກ່າວປະຕິບັດໄດ້ບໍ່? ຖ້າບໍ່ໄດ້ຕ້ອງມີການສະເຫນີໃຫ້ພາກລັດ ເຈລະຈາໃນກອບໃດຕື່ມອີກ.
  4. ທາງເລືອກໃໝ່ຂອງທຸລະກິດ ຕໍ່ກັບການຄ້າຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນອີກທາງເລືອກໃໝ່ສໍາລັບທຸລະກິດກໍ່ຄືການຫັນມາຊື້-ຂາຍຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ ແບບບໍ່ມີພົມແດນ, ສາມາດເປັນທາງເລືອກອີກອັນໃຫມ່ໃຫ້ກັບທຸລະກິດ ກະສິກຳເຮົາໄດ້ບໍ? ຫລື ຍັງມີອຸປະສັກຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງຕື່ມ?.
  5. ວິທະຍາກອນໄດ້ນຳສະເຫນີ ການຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ, ລະບຽບແຫລ່ງກຳເນີດສິນຄ້າສຳຫລັບເຂດການຄ້າເສລີຕ່າງໆ, ການຊອກຫາຂໍ້ມູນເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ FTA.  ເວັບໄຊ Plaosme.com ເປັນຂົວຕໍ່ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງສູ່ການຄ້າທາງ Digital ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການລາວ.              ດັ່ງນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ ໃນແຜນພັດທະນາ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນອານາຄົດຕໍ່ໄປອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຫັນມານໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອນໍາຂະແຫນງການຂອງພວກເຮົາ ກ້າວໄປສູ່ ຄວາມທັນສະໄໝ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ເວລາໃນການຂົນສົ່ງລົງ ເພີ່ມຍອດຂາຍສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂື້ນ ສ້າງໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອເປັນຖານເກັບລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຢ່າງຢືນຍົງ ແລະ ນຳເງິນຕາເຂົ້າມາປະເທດໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍການເພີ່ມປະລິມານການສົ່ງອອກສິນຄ້າລາວ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.