ກອງປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້: “ສັນຍາເຂດການຄ້າເສລີ ແລະ ທາງເລືອກໃໝ່ຂອງທຸລະກິດການຄ້າຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ” “Free Trade Agreements and New Choice of Business Through E-commerce”

ໃນວັນທີ  21 ກຸມພາ 2020 ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບພະແນກອຸດສາຫະ ກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້: “ສັນຍາເຂດການຄ້າເສລີ ແລະ ທາງເລືອກໃໝ່ຂອງທຸລະກິດການຄ້າຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ ໂຮງແຮມ ຮຸ່ງທິບ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ໄຊສົມເພັດ ນໍລະສິງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ໂພສີສ້ອຍ ກຸທິລາດ ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກລັດທັງສູງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ນັກວິທະຍາກອນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຂົ້າທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 70 ທ່ານ.

    

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 01 ວັນ ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ ສ້າງທາງເລືອກໃໝ່ສໍາລັບທຸລະກິດກໍ່ຄືການຫັນມາຊື້-ຂາຍຜ່ານຊ່ອງທາງເອເລັກໂຕຼນິກ, ການຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ, ລະບຽບແຫລ່ງກຳເນີດສິນຄ້າສຳຫລັບເຂດການຄ້າເສລີຕ່າງໆ, ການຊອກຂໍ້ມູນເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ FTA.  ເວັບໄຊ Plaosme.com ເປັນຂົວຕໍ່ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງສູ່ການຄ້າທາງ Digital ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການລາວມີການພັດທະນາ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນກັນຫລາຍຂຶ້ນ.  ໂດຍສະເພາະ ການເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ໃນຮູບແບບການຊື້ – ຂາຍ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ຜ່ານສື່ອອນລາຍ  (e-commerce), ດ້ວຍເຫດຜົນເຫລົ່ານີ້ ຜູ້ປະກອບການຈຶ່ງຕ້ອງມີການຜັກດັນຕົນເອງໃຫ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ທາງດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ  ຄຸນນະພາບ ເພື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້. ສະນັ້ນ, ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ມາຊ່ວຍນຳສະເຫນີ ແລະ ຊອກຫາຕະຫລາດທີ່ເຫມາະສົມໃຫ້ກັບສິນຄ້າ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນອີກບາດກ້າວໜື່ງໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄ້າ, ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂື້ນ ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຈະໄດ້ມີໂອກາດພົບປະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບົດຮຽນໃນວຽກງານສົ່ງເສີມການຄ້າ, ບໍລິການ, ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດການບໍລິການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າຂອງຕົນໃຫ້ຄ່ອງຕົວຂື້ນ ແລະ ຫັນມານໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອນໍາປະເທດໄປສູ່ທັນສະໄໝຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ເວລາໃນການຂົນສົ່ງ, ເພີ່ມຍອດຂາຍສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂື້ນ ພ້ອມທັງສ້າງໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອເປັນຖານເກັບລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຢ່າງຢືນຍົງ.

ສິນຄ້າຕົວຢ່າງຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດທີ່ນໍາມາວາງໂຊໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາດັ່ງກ່າວ